Zobori KalandoZoo Korlátolt Felelősségű Társaság 

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján https://zobori.hu/aszf és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:https://zobori.hu/ 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Cégnév: Zobori KalandoZoo Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8743 Zalaszabar, hrsz. 1565

Adószám: 14987562-2-20

Cégjegyzék szám: 20-09-070096

Kibocsátó cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbíróság

Bankszámlaszám: 10300002-10484233-49020015

Elektronikus elérhetőség: info@zobori.hu

Telefonos elérhetőség: +36-30-36-28-118

Képviselő: Szabadics Zoltán

Szerződés nyelve: Magyar

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@zobori.hu 

 

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jelen Szabályzat 2022.05.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

Amennyiben a szerződés fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) és vállalkozás között jön létre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

 1. REGISZTRÁCIÓ, A SZOLGÁLTATÁSRA ÉS MEGRENDELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

Felhasználó a www.zobori.hu weboldalon található AppStore vagy Google Play áruházba mutató gombbal történő átnavigálást követően le tudja tölteni a Zobori Élménypark nevű applikációt. Felhasználó a Zobori Élménypark applikáción keresztül tud online jegyet vásárolni, ahol a következő fizetési módok közül választhat: bankkártyás fizetés, OTP Simple Pay és SZÉP kártya. A Felhasználó az applikációban online jegyet adott napra tud váltani, amelyet az érkezés napján 10:00 óráig van lehetősége egy alkalommal módosítani bármely más dátumra az élménypark nyitvatartási időintervalluma alatt (a mindenkori hivatalos nyitvatartás weboldalon van közzétéve). A megvásárolt jegyet nem lehet visszaváltani, csak módosítani az előbb meghatározottak szerint.

A külön jegyes játékok és a Virtual Park játékainak használatához a Felhasználó egy keretösszeget tölt fel az applikációba bankkártyás tranzakcióval. Kétkörös fizetés során a szolgáltató zárolja a vásárló bankszámláján a felhasználni kívánt keretösszeget. A Szolgáltató az élményparkon belüli szolgáltatások igénybevételét egy virtuális gyűjtőszámlán tartja nyilván, amely távozáskor a tranzakció zárásával a zárolt keretből kerül levonásra. A Szolgáltató a Felhasználó távozásakor, helyileg a parkból történő kilépéskor zárja az egyenleget. Bármilyen műszaki hiba felmerülése esetén az élménypark zárásakor automatikusan zárja a rendszer a nyitott számlákat is.

A Zobori Élményparkban a helyszínen is lehet jegyet vásárolni, ahol a Felhasználó a következő fizetési módok közül választhat: készpénz, bankkártya, SZÉP kártya. A Zobori Élményparkban karórás beléptető rendszer működik, a Felhasználó a kalandjegy kifizetését követően léphet be a park területére, ahol a külön jegyes játékok használatát az órára terheli a rendszer, és távozáskor fizet a pénztárban egy összegben. A belépőjegy csak a megváltás napján használható fel, az árát nem térítjük vissza (adott napon belüli időjárás változás esetén sem).

Felhasználó a jegy vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a jegy vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A jegy vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 1. MEGRENDELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:

A https://www.zobori.hu/araink weboldalon található belépőjegyek, külön jegyes játékok és a Virtual Park használata megrendelhetőek a Zobori Élménypark applikáción keresztül és a helyszínen. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás igénybevételt, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

 

 1. JEGYVÁSÁRLÁS MENETE AZ APPLIKÁCIÓN:

Válassza ki a Zobori Élménypark applikációban a legördülő listából, hogy hány darabot szeretne az adott belépőjegyből. Az applikáció elmenti az addig kosárba tett belépőjegyet, a vásárlás során szerzett jutalmakat és ajándék jóváírására jogosító QR kódokat egy “ajándékok” elnevezésű fiókban gyűjti. . rendelés adatainak ellenőrzése, az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, valamint az Adatkezelési szabályzat elfogadása után kattintson a „vásárlás” gombra.

A megrendelés elküldését követően, e-mail üzenetben visszaigazolást kap. Az e-mail-ben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, hívja ügyfélszolgálatunkat!

A Szolgáltató a Felhasználót visszaigazoló levélben értesíti a vásárlás visszaigazolásáról.

A vásárlást visszaigazoló e-mail tartalmazza:

 • a vásárlás számát
 • a vásárlás napját
 • a vásárló neve
 • a vásárló e-mail címe
 • a vásárló telefonszáma
 • a kiválasztott attrakciót
 • a kiválasztott attrakciók számát
 • a vásárló számlázási címét.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megvásárolt szolgáltatásra ne fogadja el a megrendelést és a szerződéskötést visszautasítja. Az applikáción történt vásárlás után a Szolgáltató a Felhasználó email címére küldi a kiállított számlát a teljes vételárról. Helyszínen történt vásárlás alkalmával a Szolgáltató a Felhasználó részére papír alapú számlát állít ki a teljes vételárról.

 

 1. BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK:

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat belépőjegyet. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az OTP Simple pay weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál „fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd az OTP Simple pay fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. 

 1. ELÁLLÁS JOGA

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. 

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE:

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 1. SZERZŐI JOGOK:

Miután a https://zobori.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://zobori.hu/weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A https://zobori.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a https://zobori.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://zobori.hu/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető. A https://zobori.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 1. ADATVÉDELEM:

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://zobori.hu/